Disclaimer

 

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.givingeurope.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder van www.givingeurope.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de beheerder van deze site.

 

Wij wijzen er u graag op dat alle handelsmerken, logo’s, designs, product namen, al dan niet afgebeeld met het trademark symbool, eigendom zijn van de beheerder van deze site. Het downloaden, distribueren, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, herplaatsen of op andere wijze gebruiken van dit materiaal, tenzij nadrukkelijke toestemming, is verboden en in strijd met de copyright en trademark wetten.

 

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

x

Onze cookies onthouden uw instellingen en voorkeuren. Klik op 'Lees meer' voor meer informatie over onze cookies en ons privacy beleid. Lees meer

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd!